ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Najčešće postavljenja pitanja "ekonkurs"
07.10.2023

Dokumenti


  1. Pitanje: Newsletter

Molim vas da me uputite u vezi primanja newsletter Agencije. Imala sam prijavljenu adresu i dolazile su obavijesti na istu. U zadnjih nekoliko dana ne dolaze obavijesti, a kad se pokusam prijaviti na stranici Agencije, ne dozvoljava mi nastavak prijave za newsletter sa mojom email adresom. 

Uspostavljanjem nove web platforme https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/ korisnicima je omogućen sveobuhvatan pristup informacijama vezano za objavu javnih konkursa. Kako će do kraja godine on line prijava na javne konkurse biti puštena u funkciju, prijavljeni korisnici / kandidati će sve informacije dobivati putem maila te iz tog razloga Newsletter funkcija nije više aktivna.

  1. Pitanje: Pretraživanje na novoj web platformi ekonkurs

Na novoj web platformi e-konkurs niti na stranici Agencije ne pronalazim nikakve informacije vezano za javni konkurs za koji sam uredno izvršio prijavu. Zanima me da li je konkurs u proceduri, da li su objavljeni termini za polaganje ispita općeg znanja ili stručnog ispita..?

Nova web platforma Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/ korisnicima nudi mogućnos pretrage po filterima koji se mogu koristiti po sljedećim paramterima:

  1. Pretraživanje po ključnoj riječi iz naziva Javnog konkursa
  2. Pretraživanju po statusu konkursa (otvore, u proceduri, završen)
  3. Pretraživanje po datumu objave na web stranici
  4. Pretraživanje po nivo vlasti (entitet/kanton)

Korisnik istovremeno može uključiti više filtera, sa napomenom da je i aktiviranje samo jednog filtera adekvatno za dobru pretragu:

Na primjer:  Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj

Kroz tražilicu Ključna riječ unosimo „klad“ i sistem prepoznaje sve javne konkurse koji u svom nazivu sadrže riječ „klad“ i istovremeno ih prikazuje na stranici.

Kako općina Kladanj pripada Tuzlanskom kantonu, napredno pretraživanje može se dalje nastaviti uključivanjem i ovog filtera.

Dodatni filteri vežu se za period objave javnih konkursa na web stranici i za status javnog/internog konkursa.

Pronalaskom konkursa korisnik klikom na naziv tog konkursa dobija dodatne informacije koje se odnose na sva obavještenja vezano za konkurs (tekst konkursa) kao i objavljenje termine za polaganje ispita.

U slučaju da u dijelu Oglasna ploča/termini ispita i obavještenja nema prikazanih obavještenja korisnik se upućuje da redovno prati po istom pricipu kako je gore navedeno.

  1. Pitanje: Treba mi pomoć

Na novom eportalu nisam u mogućnosti da nađem informacije o Javnom konkursu za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike broj: 06-30-8-734/23. PDF teksta konkursa dostavljam u prilogu. Naime u iščekivanju sam zakazivanja termina stručnog ispita međutim ne mogu da se informišem jer ovog oglasa nikako nema. Provukao sam kroz sve filtere i isti ne mogu da pronadjem. Molim za pomoc.

ODGOVOR: Predmetni javni konkurs možete pronaći putem linka: https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/BS/Home/Konkurs/58

U dijelu Oglasne ploče možete pratiti sva obavještenja po ovom konkursu bilo putem desktop uređaja bilo putem mobilnog telefona.

 

 

 

 

 

 

 

Istaknuto