ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Obrasci i uputstva za prijavu na javni konkurs

Ispod na linkovima možete preuzeti "zapakovana / RAR" uputstva i prijavne obrasce potrebne za prijavu na javne konkurse. Takođe, desno u dokumentima možete preuzeti "ne zapakovane" prijavne obrasce za prijavu na javne konkurse i obrazac uvjerenja o radnom stažu.


Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca:
- Preuzmi uputstvo - BHS

Prijavni obrasci za javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u državnoj službi:
- Prijavni obrazac - Bosanski jezik
- Prijavni obrazac - Hrvatski jezik
- Пријавни образац - Cрпски језик

Prijavni obrasci za javni konkurs za pripravnike/vježbenike:
- Prijavni obrazac - Bosanski jezik
- Prijavni obrazac - Hrvatski jezik
- Пријавни образац - Cрпски језик

Obrazac uvjerenja o radnom stažu:
- Preuzmi obrazac - BHS