ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Često postavljena pitanja

Na sljedećim linkovima možete pronaći najčešće postavljanja pitanja sa odgovorima koji se odnose na konkursnu proceduru koju provodi Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijava na javni konkurs

Dokumentacija za konkurs

Ispit općeg znanja i stručni ispit

Druga pitanja kandidata