ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Liste eksperata za izbor državnih službenika


Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH"  broj 42/23)

Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH"  broj 42/23 )

Lista eksperata Hercegbosanske županije ("Službeni glasnik HBŽ" br. 4/21 i  7/22 )