ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Javni Završen
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Datum objave na web-u: 29.08.2023 Krajnji rok za podnošenje prijave: 18.09.2023
Pozicije

1. Šef Odsjeka u Odsjeku za rad i zaštitu na radu, Sektor za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje 1