ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Javni U proceduri
Federalna uprava policije
JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije
Datum objave na web-u: 08.11.2023 Krajnji rok za podnošenje prijave: 27.11.2023
Pozicije

1. Stručni savjetnik za administraciju baza podataka 1

2. Stručni savjetnik za sigurnost informacionog sistema 1

3. Stručni savjetnik za računarske komunikacije 1

4. Viši stručni saradnik za razvoj aplikacija 1

5. Stručni savjetnik za materijalno opremanje i investicije 1

6. Stručni savjetnik za planiranje, izvršenje i analizu budžeta 1