ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Kontakt

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Telefon: 033 / 552 - 040
e-mail:info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

Radno vrijeme: od 7:30 do 16:00 radnim danom