ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Termini polaganja stručnog ispita
07.10.2023

Dokumenti


Termini polaganja stručnog ispita - informacija 

 

Upućujete se da sve informacije vezano za polaganje stručnog ispita tražite po Javnom konkursu po kojem ste izvršili prijavu, pretragom po aktuelnom prikazu ili korištenjem filtera  po sljedećim paramterima:

  1. Pretraživanje po ključnoj riječi iz naziva Javnog konkursa
  2. Pretraživanju po statusu konkursa (otvore, u proceduri, završen)
  3. Pretraživanje po datumu objave na web stranici
  4. Pretraživanje po nivo vlasti (entitet/kanton)

Korisnik istovremeno može uključiti više filtera, sa napomenom da je i aktiviranje samo jednog filtera adekvatno za dobru pretragu:

Na primjer:  Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj

Kroz tražilicu Ključna riječ unosimo „klad“ i sistem prepoznaje sve javne konkurse koji u svom nazivu sadrže riječ „klad“ i istovremeno ih prikazuje na stranici.

Kako općina Kladanj pripada Tuzlanskom kantonu, napredno pretraživanje može se dalje nastaviti uključivanjem i ovog filtera.

Dodatni filteri vežu se za period objave javnih konkursa na web stranici i za status javnog/internog konkursa.

Pronalaskom konkursa korisnik na tabelarnom pregledu dobija uvid u posljednje postavljeno obavještenje na oglasnoj ploči a klikom na naziv tog konkursa sve relevantne informacije koje se odnose na sva obavještenja vezano za konkurs (tekst konkursa) kao i objavljenje termine za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita.

U slučaju da u dijelu Oglasna ploča/termini ispita i obavještenja nema prikazanih obavještenja korisnik se upućuje da redovno prati po istom pricipu kako je gore navedeno.