ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Termini polaganja ispita općeg znanja
07.10.2023

Dokumenti


Termini polaganja IOZ - informacija 

Upućujete se da sve informacije vezano za polaganje ispita općeg znanja tražite po Javnom konkursu po kojem ste izvršili prijavu, pretragom po aktuelnom prikazu ili korištenjem filtera  po sljedećim paramterima:

  1. Pretraživanje po ključnoj riječi iz naziva Javnog konkursa
  2. Pretraživanju po statusu konkursa (otvore, u proceduri, završen)
  3. Pretraživanje po datumu objave na web stranici
  4. Pretraživanje po nivo vlasti (entitet/kanton)

Korisnik istovremeno može uključiti više filtera, sa napomenom da je i aktiviranje samo jednog filtera adekvatno za dobru pretragu:

Na primjer:  Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj

Kroz tražilicu Ključna riječ unosimo „klad“ i sistem prepoznaje sve javne konkurse koji u svom nazivu sadrže riječ „klad“ i istovremeno ih prikazuje na stranici.

Kako općina Kladanj pripada Tuzlanskom kantonu, napredno pretraživanje može se dalje nastaviti uključivanjem i ovog filtera.

Dodatni filteri vežu se za period objave javnih konkursa na web stranici i za status javnog/internog konkursa.

Pronalaskom konkursa korisnik na tabelarnom pregledu dobija uvid u posljednje postavljeno obavještenje na oglasnoj ploči a klikom na naziv tog konkursa sve relevantne informacije koje se odnose na sva obavještenja vezano za konkurs (tekst konkursa) kao i objavljenje termine za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita.

U slučaju da u dijelu Oglasna ploča/termini ispita i obavještenja nema prikazanih obavještenja korisnik se upućuje da redovno prati po istom pricipu kako je gore navedeno.

 

Istaknuto